• ФОТОГРАФИЯТА Е НЕОБИКНОВЕНА ПРОФЕСИЯ:
  ТЯ НАМИРА НЕЩО ПРЕДИ ХОРАТА ДА УСПЕЯТ ДА ГО ЗАГУБЯТ.

  “Photography is an unusual profession:
  she finds something before people able to lose it”
  /Frank Carson/

 • ИСТИНСКАТА СНИМКА НЕ СЕ НАЛАГА ДА БЪДЕ ОБЯСНЯВАНА,
  НИТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕНА С ДУМИ

  “A true photograph need not be explained,
  nor can it be contained in words”
  /Ansel Adams/

 • ТАЙНАТА НА ДОБРАТА СНИМКА
  Е ДА ЗНАЕШ КЪДЕ ДА ЗАСТАНЕШ.

  “A good photograph is
  knowing where to stand.”
  /Ansel Adams/

 • СНИМАМЕ СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ
  В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА.

  We are shooting wedding photography
  in Bulgaria and abroad.