• Фотографията е необикновена професия:
  тя намира нещо преди хората да успеят да го загубят.

  “Photography is an unusual profession:
  she finds something before people able to lose it”
  /Frank Carson/

 • "Тайната на добрата снимка
  е да знаеш къде да застанеш.”

  A good photograph is
  knowing where to stand.
  /Ansel Adams/

 • Снимаме сватбена фотография
  в България и чужбина.

   We are shooting wedding photography
  in Bulgaria and abroad.